Distributor Recruitment
  • We are proud to be working with some amazing companies

Inquiry Form

Shengjiu Group Co., Ltd.

  • No.1 Shengjiu Circle Road, Dayin Town, Yuyao city, Zhejiang Province, China
  • +86-0574-62914008
  • Ms. Tiffany Kong
  • +86-13958391418
  • acb629143
  • Shengjiu
  • Shengjiu
  • Shengjiu Group